Over ons:

Onze visie Stichting Lymph&Co Onze organisatie Onze ambassadeurs

Jaarverslagen

Van Vlissingen Lymfoom Fonds

Financiële jaarverslagen

Download hier het PDF van het financieel verslag 2022

Extra toelichting op het financieel jaarverslag 2022 betreffende de verkoop van de beleggingsportefeuille:

Deze portefeuille ter waarde van circa € 2,5 miljoen is in 2018 ingebracht door een Stichting waarmee Lymph&Co is gefuseerd en dus niet gevormd uit door derden ontvangen donateursgelden/donaties. 

De beleggingsportefeuille heeft altijd een defensief beleggingskarakter gehad en bestond bij de inbreng voornamelijk uit een obligatieportefeuille (78%), aandelen (17%) en overige beleggingen (5%). Tot het moment van verkoop in 2022 is de samenstelling van deze portefeuille nauwelijks gewijzigd;

Gedurende de jaren 2018 tot en met 2022 is per saldo een positief beleggingsresultaat behaald van € 146.000.

In het jaar 2022 is op de beleggingsportefeuille een verlies geleden van € 291.000, maar dat wordt dus ruimschoots gecompenseerd door winsten uit voorgaande jaren. 

De gerealiseerde cumulatieve resultaten op de beleggingsportefeuille van € 146.000 hebben dus een positieve bijdrage aan de doelstelling van Lymph&Co hebben geleverd.

Vanwege de sterk gestegen rente is de obligatieportefeuille gedurende 2022 relatief sterk in waarde gedaald. In het vierde kwartaal van 2022 is door het bestuur een weloverwogen beleggingsbesluit genomen en is besloten de gehele beleggingsportefeuille te verkopen.

 

Download hier het PDF van het financieel verslag 2021

Download hier het PDF van het financieel verslag 2020 

Download hier het PDF van het financieel verslag 2019

Download hier het PDF van het financieel verslag 2018

Download hier het PDF van het financieel verslag 2017

Download hier het PDF van het financieel verslag 2016