Rol van MALT1 in lymfklierkanker: mogelijk aangrijpingspunt voor therapie

In een artikel in het toonaangevende tijdschrift Blood Cancer Journal beschrijft de groep van Steven Pals en Marcel Spaargaren welke rol het eiwit mucosa-associated lymphoid tissue 1 (MALT1) speelt bij het ontstaan van bepaalde vormen van lymfklierkanker, nl. diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL) en mantel cel lymfoom (MCL). MALT1 is een protease en scaffold eiwit. Dit betekent dat het andere eiwitten af kan breken en signaleringsroutes in de cel kan reguleren.
MALT1 breekt o.a. het eiwit cylindromatosis (CYLD) af. Hierdoor kan CYLD zijn tumor onderdrukkende werking niet meer uitvoeren.
Dit door de Stichting Lymph&Co gesteunde onderzoek vond plaats in het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Lage hoeveelheden van CYLD geven een slechte prognose
Met hun onderzoek laten Marthe Minderman en haar collega’s zien dat DLBCL en MCL patiënten met lage hoeveelheden van het CYLD eiwit in de lymfoom cellen een slechte prognose hebben. Wanneer ze in lymfoom cellijnen de hoeveelheid van CYLD verhogen, dan remt dat de groei van deze cellen. Ook tonen ze aan dat CYLD een remmend effect heeft op verschillende signaleringsroutes in lymfoom cellen.

MALT1 splits CYLD in fragmenten, die daarna afgebroken worden
Met verschillende experimenten demonstreren de auteurs dat het protease MALT1 verantwoordelijk is voor het splitsen van CYLD in 2 fragmenten. Dit vermindert de activiteit van CYLD en zorgt er ook voor dat CYLD uiteindelijk afgebroken wordt.

De onderzoekers concluderen dat het afbreken van CYLD door MALT1 een belangrijke rol speelt in de groei van bepaalde typen lymfklierkanker. Dit levert nieuwe inzichten op voor MALT1 als mogelijk aangrijpingspunt voor therapie bij DLBCL en MCL.

Het onderzoek is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Blood Cancer Journal, met als titel:

MALT1-dependent cleavage of CYLD promotes NF-κB signaling and growth of aggressive B-cell receptor-dependent lymphomas.

De auteurs zijn: Marthe Minderman, Hildo C. Lantermans, Leonie J. Grüneberg, Saskia A.G.M. Cillessen, Richard J. Bende, Carel J.M. van Noesel, Marie José Kersten, Steven T. Pals en Marcel Spaargaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *