About us

Stichting Lymph&Co 
Stichting Lymph&Co steunt grensverleggend onderzoek om de behandeling van lymfklierkanker te verbeteren. Lymph&Co gelooft in innovatie als oplossing voor de huidige maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid. De sleutel hiervoor is excellentie: de beste ideeën van de beste onderzoekers bieden de beste oplossingen voor mens en maatschappij. Lymph&Co is een initiatief van Bernhard van Oranje en is een zelfstandige stichting met een ANBI status.

Doel van dit fonds
Het doel van Lymph&Co is financiering van wetenschappelijk onderzoek naar de aard en behandeling van lymfklierkanker en meer aandacht genereren voor deze vorm van kanker. Het streven is om de meest vooraanstaande onderzoekers die onderzoek doen naar lymfklierkanker te voorzien van middelen die hen de mogelijkheid geven dit onderzoek over de hele wereld uit te voeren.

Raad van Advies
De rol van de adviesraad is om de verdeling van de middelen te controleren en ontwikkelingen bij te houden.
De leden zijn professor dr. M. de Visser, Neuroloog in het AMC en hoogleraar neuromusculaire ziekten aan de Universiteit van Amsterdam, professor dr. B. Löwenberg, hoogleraar Hematologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en professor dr. A. Hagenbeek , Hematoloog in AMC, hoogleraar Hematologie aan de Universiteit van Amsterdam

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit Menno de Jong, professor M. Levi, Vroukje Boenk en Bernhard van Oranje, Mathijs Mennen, Marcel van Beek en Mark Kramer

Directie

(parttime) directeur van Stichting Lymph&Co is Marie-José Helle

Het RSIN Nummer is 8564.51.599


Het beloningsbeleid en organisatiekosten

Zowel de leden van het bestuur als de leden van de  Raad van advies verrichten hun werkzaamheden pro deo.
Elke organisatie kost geld. zo ook Lymph&Co. Alle organisatiekosten van Lymph&Co worden echter gedragen door betrokken partners en bedrijven. 
100 % van alle donaties gaat rechtstreeks naar onderzoek naar lymfklierkanker. 

Rekening nummer:
IBAN NL96RABO0312991428 tnv Lymph&Co.
Adres
Muiderstraat 1
1011 PX Amsterdam
+31 20 57 92 100