Onze visie

Ongeveer één op de 50 personen krijgt, tijdens zijn of haar leven, de diagnose lymfklierkanker. Alleen al in Nederland komen er ongeveer 4.000 nieuwe patiënten per jaar bij en dit aantal neemt toe. Ondanks intensieve behandelingen overlijden in Nederland jaarlijks meer dan 1.000 patiënten als gevolg van deze ziekte. Er is nog te weinig aandacht voor lymfklierkanker en er zijn nog onvoldoende goede behandelingsmogelijkheden. Tot op heden was er in Nederland geen speciaal fonds actief om geld in te zamelen voor onderzoek, daarom is het Lymph&co fonds gestart.

Lymph&co steunt grensverleggend onderzoek

Stichting Lymph&co steunt grensverleggend onderzoek om de behandeling van lymfklierkanker te verbeteren. Lymph&co gelooft in innovatie als oplossing voor de huidige maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid. De sleutel hiervoor is excellentie: de beste ideeën van de beste onderzoekers bieden de beste oplossingen voor mens en maatschappij.

De stichting heeft als doel:

– Financiering van fundamenteel onderzoek naar de aard en behandeling van lymfklierkanker.

– Meer aandacht genereren voor lymfklierkanker. Het is ons streven om de meest vooraanstaande hematologen die bezig zijn met onderzoek naar lymfklierkanker te voorzien van middelen die hen de mogelijkheid geven dit onderzoek over de hele wereld uit te voeren.

Het eerste project dat Lymph&co ondersteunt is een project van AMC professoren Marie José Kersten en Steven Pals, toonaangevende lymfoom onderzoekers. Het tweede door Lymph&Co gefinancierde onderzoek is per 1 juni 2017 opgestart aan het Uiversitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en wordt uitgevoerd door Dr. Joost Kluiver en Prof.Dr. Anke van den Berg.
Eind 2017 wordt een derde onderzoek opgestart aan het AMC door Dr. Marcel Spaargaren. 

Onderzoeken:

1) Het beter begrijpen van lymfklierkanker: op weg naar gepersonaliseerde therapie - prof. dr. Marie José Kersten, internisthematoloog en prof. dr. Steven Pals, patholoog - AMC

2) Inzicht in de ongeremde groei van lymfeklierkankercellen -  dr. J.L. (Joost) Kluiver en prof. dr. J.H.M. (Anke) van den Berg - UMCG

3) Omgevingsafhankelijkheid als Achilleshiel van lymfeklierkanker: ‘thuisloosheid’ als therapie -Dr. M (Marcel) Spaargaren - AMC

Raad van Advies

De rol van de adviesraad is om de verdeling van de middelen te controleren en ontwikkelingen bij te houden.

Leden zijn:

  • Professor dr. M. de Visser, Neuroloog in het AMC en hoogleraar neuromusculaire ziekten aan de Universiteit van Amsterdam
  • Professor dr. B. Löwenberg, Hoogleraar Hematologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam
  • Professor dr. A. Hagenbeek , Hematoloog in AMC, hoogleraar Hematologie aan de Universiteit van Amsterdam

Het RSIN Nummer is 8564.51.599

Onze belofte

100 % van alle donaties aan Stichting Lymph&Co wordt gebruikt voor onderzoek naar lymfklierkanker. 
Algemene-  en organisatiekosten van Stichting Lymph&Co worden gefinancierd door (corporate)sponsors.
Alle bestuurders  en leden Raad van advies verrichten hun werkzaamheden pro deo. 

Rekening nummer:
IBAN NL96RABO0312991428 tnv Lymph&Co.
Adres
Muiderstraat 1
1011 PX Amsterdam
+31 20 57 92 100